Légy nálunk cserkész!


Minden gyermek számára elérhetővé válik heti egy játékos, interaktív, gyakorlati tudást is adó délutáni foglalkozás és alkalmi kirándulások keretein belül a cserkészet.
Minden év szeptemberében 5. osztálytól indítunk őrsöket.

Jelentkezés

Hisszük, hogy jól dönt az a szülő, aki cserkésznek adja gyermekét! Tudjuk, hogy jól döntesz, ha cserkész leszel!

Az alábbi jelentkezési lapot kérjük kitölteni.

Cserkésznek lenni jó!

1. A cserkészet egészséges társadalomban hasznos elfoglaltsággal tölti ki a szabadidőt.
2. A cserkészet jellemet ad, amely nélkül semmiféle pályán sem lehet sikert elérni.
3. A cserkészet nem katonai mozgalom. Arra törekszünk, hogy egyénileg jól neveljünk jó honpolgárokat, nem akarunk fiók-katonaságot.
4. A cserkészet alkalmat ad a szolgálatra, Isten dicsőségére és embertársaink javára. Ez az igazi vallásosság alapja.
5. A cserkészet ügyessé tesz. Fúrás-faragás éppoly hasznos az otthonnak, mint amennyire érdekli magát a cserkészt.
6. A cserkészet belénk oltja a becsületességet és a tisztelet érzését. A cserkész nem lesz tiszteletlen és nem fog hazudni.
7. A cserkészet önbizalomra tanít, mert a cserkész megismeri, hogy miképp segíthet magán és másokon.
8. A cserkészet egészséget ad, mert a szabad levegő szeretetére és önfegyelemre szoktat.
9. A cserkészet kikutatja a cserkész egyéni hajlamait, és így segítségére van a pályaválasztásnál.
10. A cserkészet boldoggá tesz, mert kedves barátokkal és a természet szépségeivel veszi körül a cserkészt.
11. A cserkészet kiszélesíti a világlátást. Mióta a mozgalom szétterjedt minden művelt országra, a cserkészek állandó érintkezésben vannak egymással.
12. A cserkészet igazi felnőttet akar nevelni a gyermekből.