Csapattörténet

# 1920-ban megalakul a 118-as Turán Cserkészcsapat. A háború előtti években Jochs József majd Molnár Sándor piarista tanárok voltak a csapatparancsnokok.

# 1948-ban Mészáros Imre piarista tanár parancsnoksága idejében betiltják a cserkészetet, így formálisan a csapat megszűnik. A Piarista Gimnázium keretein belül a cserkésznevelés titokban, "nem kimondva" folytatódik.

# 1989 tavaszán újjáalakul - a civil szervezetek közül elsőként - a cserkészet, Kecskeméten a Piarista Gimnázium az első csapatalapító. A csapat neve megváltozik: Kalazancius. (Az új név Veszprémi Tibor piarista tanár úr ötlete.)

# 1989 novemberében Jelenits István tartományfőnök úr megadja az engedélyt a csapat működésére.

# 1990 február 2.-án a vezetők leteszik a fogadalmat (Szegheő József piarista, Szabó István piarista, Magó Gábor), megindul a csapatélet öt őrssel, Magó Gábor parancsnok vezetése alatt.

# 1993-ban Farkas Gábor veszi át a csapat irányítását.

# Szabó István 1995 őszétől vezeti a csapatot (2012-ben "Magyar Érdemrend Lovagkereszt" kitüntetés, 2008-ban "Kecskemét Ifjúságáért Díj" birtokosa lett)

# 1999 november 13.-án megrendeztük tízéves ünnepségünket, melynek keretében a vezetők előadták Sík Sándor: Az acélember című versét.

# 2000 - A 118-asok egy része felkerékpározik a MET2000-re.

# 2002, Vadalmás forrás- a csapat immáron 100 fővel táborozik.

# 2003, Mátra - csapatunk a szimbolikus 118 fővel táborozik

# 2015. szeptemberétől Szórád Előd a csapat parancsnoka

# 2016-19, Zöldi-Kovács Gáspár a csapat parancsnoka